bookmark
bookmark
clear_day
clear_day
text_increase
spellcheck
text_decrease

Magazyn Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2023
№4

UM Magazyn № 4/2023

Nasza redakcja

Anna Pielesiek-Kielma

editRedaktor naczelny

Anna Rykiert

stylusZastępca redaktora naczelnego

Klaudia Zakrzewska

brushSkład i opracowanie graficzne

Monika Osińska

stylus_noteKorekta

Adres redakcji:

Biuro Promocji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
location_on90-647 Łódź, pl. gen. J. Hallera 1B