UM Magazyn № S/2022

Oddajemy w Państwa ręce wyjątkowe wydanie naszego uczelnianego „UM magazynu” w całości poświęcone najlepszym nauczycielom akademickim 2021. Wyróżnienie to przyznawane jest na podstawie wyników ankiet wypełnionych przez studentów. W tym roku popularność ankiet po raz kolejny osiągnęła rekordowy poziom 57 551.

Wnioski z ankiet przekładają się bezpośrednio na podejmowane w zakresie dydaktyki decyzje – również kadrowe, pozwalają efektywnie dostosowywać się do zmieniających się warunków kształcenia oraz reagować na pojawiające się problemy. Jest to także cenne źródło informacji i inspiracji dla samych nauczycieli – pomaga rozwijać warsztat dydaktyczny i budować relacje ze studentami.

Zapraszamy do poznania bliżej laureatów tegorocznej edycji. Nagrodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Ostatnio wydane: