UM Magazyn № 3/2022

W numerze:

  • BRaIn – Badania Rozwój Innowacje
  • Projekt UMED łączy
  • UMEDnet – nowa odsłona intranetu
  • UMED szeroko otwarty
  • Po raz szósty pobiegliśmy z pomocą!
  • WCAG – co to znaczy „dostępny cyfrowo”?
  • #ZROZUMNAUKĘ: Rozwijamy się dynamicznie, ale hamulec zaciągają sami pacjenci
  • Kardio-Know-How. Nowa jakość e-learningu w kardiologii
  • Każdy z nas jest odpowiedzialny za własny wellbeing

Ostatnio wydane: