Stopka redakcyjna

 

 

Redaktor naczelny

Anna Pielesiek-Kielma
anna.pielesiek@umed.lodz.pl

 

 

Zastępca redaktora naczelnego

Anna Rykiert
anna.rykiert@umed.lodz.pl

Opracowanie graficzne

Klaudia Zakrzewska

Korekta

Monika Osińska

Adres redakcji:

Biuro Promocji
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
pl. gen. J. Hallera 1B, 90-647 Łódź
tel.: 42 272 50 94-95
e-mail: ummagazyn@umed.lodz.pl

  


Deklaracja dostępności