Reklama

Oferujemy możliwość dotarcia z ofertą reklamową do szerokiego grona osób związanych z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi.

„UMmagazyn” trafia do:

 • 2 500 pracowników uczelni (jednostki  naukowe i administracyjne UM w Łodzi, w tym szpitale kliniczne);
 • władz uniwersytetu między innymi Senatu uczelni, władz wydziałów, dyrektorów szpitali klinicznych;
 • 9 000 studentów;
 • wszystkich jednostek administracji publicznej w województwie łódzkim;
 • firm z województwa łódzkiego;
 • wszystkich uniwersytetów medycznych w kraju;
 • Okręgowych Izb Lekarskich, Aptekarskich, Pielęgniarek i Położnych z całej Polski.

Dystrybucja odbywa się drogą elektroniczną - wersja PDF dostępna:

 • na stronie internetowej UM w Łodzi w zakładce „Uczelnia”,
 • na wewnętrznej platformie dla pracowników uczelni,
 • na platformie dla studentów (Wirtualna Uczelnia),
 • na stronie internetowej Samorządu Studentów oraz Samorządu Doktorantów,
 • mailing do pracowników uczelni,
 • newsletter do jednostek zewnętrznych.

Zapraszamy do grona naszych partnerów i zapewniamy, że wzajemna współpraca będzie dla Państwa satysfakcjonująca. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani formą promocji i reklamy w naszym czasopiśmie, prosimy o kontakt.